Selv om det er noen få reklamebyråer som synes å dominere det norske markedet, gror det godt og kreativt i vårt langstrakte land. Fra de store og landsdekkende byråene til de små, familiedrevne og lokale byråene så er det aldri mangel på gode ideer. Rekrutteringen til bransjen er jevn og god, og det er stadig norske talenter som gjør seg bemerket internasjonalt. Norges reklamebransje er også godt synlig i samfunnsdebatten i dag, og har mange viktige elementer i flere av kampanjene de er engasjert til og har med disse preget mange mennesker.

Reklame – på godt og vondt

I en stadig mer digitalisert verden blir individet stadig mer tilgjengelig for påvirkning, og her er reklamebyråene i en nøkkelposisjon. Enhver produsent, selger eller bedrift ønsker å nå ut til så mange som mulig, og så effektivt som mulig, men her er det ofte tynne linjer mellom hva hver enkelt ser på som akseptabel kommunikasjon. Det er en vrien balansegang for et reklamebyrå å tilfredsstille en kundes krav samtidig som målet for en kampanje, du, skal ivaretas og respekteres. Direkte reklame kan virke påtrengende om det ikke gjøres med varsomhet, men effektiv og personlig om det gjøres riktig.

Kommunikasjon og følelser

I Norge har reklamebransjen stort sett tilpasset seg godt i forhold til hvordan de kommuniserer med deg. Det spilles på forskjellige følelser for å formidle det budskapet som skal fram, men humor brukes mer og mer av byråene her til lands. Selv om det ikke er spesifikt for Norge å benytte seg av humoristiske elementer i reklame, så ser vi mindre av de store, pompøse kampanjene som ofte kan sees i USA og andre større land og markeder. Det kan tyde på at personlig kontakt på et følelsesmessig nivå er viktig for norske reklamebyråer og deres kunder.

Nasjonalt og lokalt

Som tidligere nevnt er markedet i Norge dominert av noen få og store aktører, men kreativiteten blomstrer også på lokalt nivå. De store kampanjene som ofte kan ses på TV, kino og i landsdekkende aviser er som regel dekket av de større reklamebyråene og er som regel noe generalisert for å nå ut til flest mulig samtidig. På lokalt nivå, som i lokalaviser og nær-TV, er kampanjene og byråene mer spesifikke og lokalt tilpasset. Med dagens teknologi så trenger ikke kvaliteten på lokalt produsert stoff å skille seg nevneverdig fra større nasjonale aktører.

En ny tid

Tidligere var produksjon av reklame i større skala begrenset til noen byråer med forholdsvis store ressurser og tungt utstyr. I dag kan lokalt produsert reklame, av mindre byråer, gi et like godt visuelt uttrykk som noe annet. Dette legger igjen press på det kreative innholdet for å skille seg ut, og som igjen kan være noe av årsaken til den utviklingen vi har sett fra norske reklamebyråer de siste årene. En kampanje eller en enkelt reklame må treffe noe spesielt for å bli lagt merke til i en tid hvor alle kan lage sin egen reklame.

Gullfisken – annerledes TV-underholdning

Hvert år viser bransjen seg fram i beste sendetid, i det direktesendte TV-showet Gullfisken. Her konkurrerer norske reklamebyråer om hvem som har laget den beste TV-reklamen i det året som har gått, og hyller seg selv og sine. Her vises et knippe reklamefilmer som har blitt plukket ut av en jury, så får du og jeg som seere stemme over hvilke vi liker best. Dette gir bransjen en god pekepinn over hva som er i tiden, og hva som bør satses på av kreative og visuelle aspekter i fremtiden. God TV-underholdning blandet med en kreativt gjennomført markedsundersøkelse.