Gullblyanten er en årlig prisutdeling i reklamebransjen der reklamebyråer sender inn sine beste bidrag til Kreativt Forum, som trekker en vinner blant de beste bidragene. Prisen het tidligere Form, og ble i begynnelsen delt ut av Norges Markedsforbund. I 1989 gikk Norges Markedsforbund sammen med Kreativt Forum om å arrangere Gullblyanten i fellesskap. Den første prisutdelingen fant sted året etter, og prisen gikk til Arne Johnson. Prisen deles alltid ut til den bidragsgiveren som skiller seg ut for sin nytenkning og sin nyskapning, og som således gjør seg bemerket i reklamebransjen.

Prisutdeling og konkurranse

I tillegg til å være en prisutdeling for reklamebransjen, er Gullblyanten en konkurranse med idé og konsept som tema. Formålet med konkurransen er å vise norsk kommersiell kommunikasjon fra sin aller beste side. Dette skal være kommunikasjon som engasjerer og fremmer bevissthet hos ønsket målgruppe, ved rett valg av idé, strategi og utførelse. Ambisjonsnivået er svært høyt, og det settes pris på kreativitet, problemløsning og nyskapning samtidig som bransjens etiske og estetiske krav skal overholdes. Det handler om å bruke dristighet for å ytterligere fremme norsk kreativ kommersiell kommunikasjon!

19 forskjellige kategorier

Det deles ut pris i 19 kategorier, så fremt det er nok bidrag. Det må være minst 22 bidrag i en kategori for at prisen kan deles ut. Blant kategoriene finner du en egen kategori for mobiltelefon, der alle former for mobilkampanjer vurderes. Sosiale medier og nettsider har også sine egne kategorier, i likhet med film, nettfilm og radio. Print er et naturlig innslag i konkurransen, der alt av reklamemateriell inngår slik som annonser, plakater osv. Det finnes også en kategori for håndverk, der tekster eller fysiske håndverk vurderes.

Gullblyantens jury

Juryen består av seks jurymedlemmer, som får tilnærmet lik mengde bidrag i kategoriene 1-19. I kategoriene der det er mer enn 22 bidrag, deles det ut gull, sølv, bronse og eventuelt diplom. Juryen har som hovedmål å dele ut premier til 10-12 % av alle innsendte bidrag, og det er opp til juryen å vurdere hvem som får diplom og hvem som får metallpris. Det er dog ingen fast kvote i hver kategori, og det er heller ikke gitt at det deles ut metallpriser i hver kategori. Det kan også være mer enn én metallvinner i samme kategori.

Krav til deltakelse

For å delta i konkurransen Gullblyanten må visse krav oppfylles. For det første kreves det at alle bidrag skal være laget av norske byråer i Norge, enten på oppdragsgivers regning eller pro bono. I førstnevnte tilfelle må bidraget godkjennes for innsendelse av oppdragsgiveren. Det er kun originalarbeidet som vurderes, og arbeidet kan ikke være stoppet eller dømt av Næringslivets Konkurranseutvalg, Markedsrådet eller Forbrukerombudet. Alle bidrag må ha vært publisert i Norge eller utlandet innen en viss periode. Arbeid som enda ikke har vært publisert, vil ikke bli vurdert av sittende jury.

Innsendelse av bidrag til Gullblyanten

Til fjorårets Gullblyant kom det inn totalt 543 bidrag i tyve kategorier. Ved innsending av bidrag kan du spare penger på å være medlem av Kreativt Forum og få gode rabatter. Det koster nemlig penger å delta i konkurransen. I denne kostnaden inngår tre eller fire elementer, avhengig av kategori, hvorav casevideo teller som ett element. Ytterligere elementer kan sendes inn mot ekstra betaling. Det finnes også visse regler for hvilke filformat som kan brukes, og satt lengde på casevideoen må også overholdes. Innsendelse av ethvert bidrag er bindende.