Reklame – hva er det?

Reklame er et budskap som du sender ut til forbrukere for å gjøre de kjent med ditt produkt, og er et viktig virkemiddel i salg av produkter og tjenester. Dersom reklamen skal være effektiv slik at flest mulig ønsker å ta i bruk ditt produkt eller tjeneste, så er det viktig at budskapet når ut til så mange forbrukere som mulig.

Hvordan nå forbrukeren

Når du skal reklamere for din bedrift er det ikke bare om å gjøre å nå så mange som overhodet mulig, men heller å treffe så mange potensielle kunder som mulig. Det er da viktig at reklamen både har et budskap og en form som treffer akkurat din målgruppe. Da er det flere vurderinger som må gjøres.

Det er viktig at du kjenner din forbruker slik at du kan velge en form som når fram til potensielle kunder. Skal for eksempel reklamen vises på TV, Internett, aviser eller sosiale medier? Og skal den være skriftlig, film eller kanskje hovedsakelig bilder? Eller kanskje det vil være mest effektivt med en kombinasjon av flere av disse.

Gode annonser

I dagens samfunn overøses vi av reklame og annonser overalt hvor vi beveger oss, både utendørs, på TV, radio og på nett. Derfor er det desto mer viktig at din annonse skiller seg fra mengden og er i iøynefallende slik at også de forbrukerne som ikke aktivt er ute etter produktet legger merke til den.

Når du skal utforme annonsen er det igjen viktig å ha fokus på hvem din målgruppe er. Virkemidler i annonsen, formen og ikke minst innholdet kan tilpasses både aldersgruppe og kjønn så vel som mange andre ting. Da er det lurt å ha oversikt over hva som rører seg i samfunnet slik at annonsen er mest mulig aktuell.

Annonsering på nett

Dersom du ønsker å annonsere på nett er det flere ting som er viktig å ta i betraktning. Hvor treffer du dine forbrukere? Om er målgruppen barn og unge, menn, kvinner, voksne eller eldre er en viktig faktor med tanke på i hvilke plattformer du skal vise reklamen. Her strekker valgene seg fra Snapchat og YouTube til nettaviser og andre nettsteder.

Da må du først å vite hvem målgruppen din er, og hvor de befinner seg på nett samt hvilke muligheter du har for å nå dem. Det er mange ulike muligheter for å annonsere på de forskjellige plattformene, og det er viktig at du skaffer deg en oversikt over hvilke muligheter som finnes for deg og din bedrift.

Reklamebyråer

Det er et veldig stort marked for reklame. Bortimot alle bedrifter ønsker å reklamere for sine tjenester og produkter, og dermed er det også et hav av ulike reklamebyråer å velge mellom og igjen gjelder det å finne en match for din bedrifts behov og ønsker. Det vil være lurt å forhøre seg hos flere byråer for å finne en match.

Mange reklamebyråer ønsker å bli valgt basert på tidligere meritter, men det er også viktig å gjøre et valg som passer for din bedrift. Kanskje du bør snakker med flere byråer før du velger noen hvor kjemien ser ut til å være bra. I neste steg vil det være nyttig å få en presentasjon av ideer fra noen av disse.

Hva kan vi hjelpe med

På denne nettsiden vil du kunne skaffe deg oversikt over markedet og lese gode artikler som omhandler reklame og annonsering. Hva er reklame egentlig og hvordan kan du lage en god reklame. Du kan lese om de beste norske TV-reklamene, byråene bak dem og hvordan reklamen blir feiret i egne reklame festivaler som norske Gullfisken og Cannes Lions festival.