Reklame – hva er det? Reklame er et budskap som du sender ut til forbrukere for å gjøre de kjent med ditt produkt, og er et viktig virkemiddel i salg av produkter og tjenester. Dersom reklamen skal være effektiv slik at flest mulig ønsker å ta i bruk ditt produkt eller tjeneste, så er det viktig at budskapet når ut til så mange forbrukere som mulig. Hvordan nå forbrukeren Når du skal reklamere for din bedrift er det ikke bare…